MediYoga© Kurs


MediYoga - "medisinsk yoga" eller "yoga som medisin"
MediYoga© er en myk, men allikevel kraftig yoga som passer alle. Sjølv dei som har fysiske begrensninger som for eksempel prolaps, whiplash, rullestol, MS, ME, osv kan ha nytteverdi av å utføre MediYoga©. Denne formen for yoga går i dybden og kan gi deg styrke på alle plan, samt starte sjølvhelbredende prosess på alle plan. Mediyoga© virker også forebyggende og kan brukes som sjølvutviklingsverktøy.

Det er forholdsvis enkle øvelser som kan gjøres både på en matte på gulvet eller sittende på en stol. Kroppsbevegelser kombineres med pust, konsentrasjonsøvelser og meditasjon. Øvelsene er med på å bedre kroppsholdning, immunforsvar, øke konsentrasjon, styrke nervesystemet, bedre fordøyelse, bedre balanse i stoffskifte mm. og som følge av dette øke din livskvalitet.

Denne yogaformen er spesielt utvikla for medisinske formål og behandling og er tilpassa dei fleste fysiske og psykiske begrensningar. Øvelsane er mjuke og rolige og kombineres med pusteteknikker og meditasjon. Hvis du er heilt frisk kan Mediyoga© hjelpe deg til større bevissthet, stabilitet, ro og harmoni. Mediyoga© sin rolige og meditative form skjuler djupe og omfattande påvirkningar i kropp og sinn.

Kva er spesielt med Mediyoga©?
MediYoga er en terapeutisk yogaform, basert på den gamle yogaformen Kundalini vevet sammen med aspekter frå tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og moderne medisin. Du trenger ikke være sjuk for å gjere Mediyoga©, og vil ha like stor glede av den uansett kvar du er i livet eller i kva tilstand helsa di er. Alle instruktører som instruerer Mediyoga© har grunnleggende medisinsk bakgrunn.

Historie
Medisinsk Yoga® og IMY® er grunnlagt av den svenske yogainstruktøren Göran Boll. Dette er en terapeutisk form for yoga som springer ut fra Kundaliniyogaen, ein av de eldste yogaformene nord i India og Tibet. Kundalini har sine røtter i den tantriske tradisjonen, ein av de eldste yogaformene vi kjenner til i dag. Med yoga menes her en livsstil og livsfilosofi som omfattet både kosthold, mosjon, tankesett, pust m.m. I medisinsk Yoga har man tatt dette gamle systemet og vevet inn grunnleggende aspekter fra Ayurveda, den flere tusen år gamle legekunsten, samt viktige komponenter fra den tradisjonelle kinesiske medisinen (TKM).
IMY begynte i 1997 og samle og utvikle yogaøvelser og –program basert på kva som tradisjonelt sett hadde blitt brukt mot ulike sykdommer og plager i disse gamle kulturene.

Medisinsk Yoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid med titusentalls mennesker på flere hundre svenske arbeidsplasser siden -97. Dette yogiske systemet er utviklet ut ifra resultatene fra hundretalls av vitenskapelige studier på ulike former for yoga over hele verden, blant disse flere ved Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus og StockholmsUniversitets regi. Etter kvart har det også begynt å komme studier frå Norge.
Resultatet har blitt en rekke enkelt-øvelser som kan brukes kvar for seg eller settes sammen til lengre yogaprogram, kor kvar øvelse har vist seg å ha konkret effekt på visse sykdommer, plager, skader osv. både fysiske og psykiske. MediYoga© har mange år med forskning bak seg innen utbrenthet, hjerterehabilitering, kroniske ryggplager mm på blant annet Karolinska institutet og Danderyds sjukhuset i Stockholm. Mediyoga© er derfor i dag en integrert del av det svenske helsevesenet og på full fart inn i det norske helsevesenet. Både på Feiring-klinikken, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus er MediYoga© nå en del av rehabiliteringstilbudet til pasienter som har kreft, hjertelidelser, spiseforstyrrelser, ryggproblemer mm. og kan være med på å lindre samt være med å forebygge en rekke helsemessige utfordringer.


Det vil vere mulighet for ein til ein timer eller gruppetimer med max 5 pr gruppe. Det vil bli sett opp ulike nybegynner kurs, viderekommende kurs og det vil komme droppin/-enkelttimer for viderekommende etter kvart.


Artikkelbilde -  MediYoga© Kurs

Flere nyheter